skip to Main Content
Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce skladu pro ortopedické pomůcky

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce skladu pro ortopedické pomůcky

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) není zadávána v souladu s ust. §31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu tohoto zákona.

„Rekonstrukce skladu pro ortopedické pomůcky“.

Icon of Výzva  a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace
(pdf, 3.8 MB)

Icon of Krycí List Nabídky - příloha č.1 Krycí List Nabídky - příloha č.1
(doc, 81 KB)

Icon of Čestné Prohlášení - příloha č.2 Čestné Prohlášení - příloha č.2
(docm, 47 KB)

Icon of Rozpočet - příloha č.3 Rozpočet - příloha č.3
(xls, 0.2 MB)

Icon of Technický Výkres - příloha č.4 Technický Výkres - příloha č.4
(pdf, 0.2 MB)

Back To Top