skip to Main Content
Výzva k podání nabídky – rekonstrukce a oprava teras a zábradlí II

Výzva k podání nabídky – rekonstrukce a oprava teras a zábradlí II

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou dle Metodického pokynu ředitele Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, v režimu mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, označenou jako „Rekonstrukce a oprava teras a zábradlí II“.

Icon of 06 2018 Výzva K Podání Nabídky Rekonstrukce A Oprava Teras A Zábradlí II 06 2018 Výzva K Podání Nabídky Rekonstrukce A Oprava Teras A Zábradlí II
(pdf, 0.5 MB)

Back To Top