skip to Main Content
Výzva k podání nabídky – recepční služby

Výzva k podání nabídky – recepční služby

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 ve spojení s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), označenou jako „Recepční služby“.

 

Icon of 8 2018 Výzva K Podání Nabídky Recepční Služby 8 2018 Výzva K Podání Nabídky Recepční Služby
(pdf, 0.5 MB)

Icon of Priloha 01 Specifikace Předmětu VZ Priloha 01 Specifikace Předmětu VZ
(pdf, 0.2 MB)

Icon of Priloha 02 Obchodní Podmínky Priloha 02 Obchodní Podmínky
(docx, 79 KB)

Icon of Priloha 03 Krycí List Priloha 03 Krycí List
(docx, 62 KB)

Icon of Priloha 04 Čestné Prohlášení O Splnění Kvalifikace Priloha 04 Čestné Prohlášení O Splnění Kvalifikace
(docx, 66 KB)

Back To Top