skip to Main Content
Výzva k podání nabídky – pořízení automobilu II

Výzva k podání nabídky – pořízení automobilu II

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou dle Metodického pokynu ředitele Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, v režimu mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, označenou jako „Pořízení automobilu II“

Icon of 7 2018 Výzva K Podání Nabídky Pořízení Automobilu II 7 2018 Výzva K Podání Nabídky Pořízení Automobilu II
(pdf, 0.2 MB)

Back To Top