skip to Main Content
Výzva k podání nabídky na „Zajištění právních služeb“

Výzva k podání nabídky na „Zajištění právních služeb“

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.

Zakázka je zadávaná podle ustanovení § 6, § 27 a § 31 zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“), a podle metodického pokynu ředitele odboru ZSP MHMP č. 1/2018 s názvem: „Zajištění právních služeb“

Termín pro podání nabídek je 10. června 2020 do 10:00 hodin.

Icon of 01 ZP - Právní Služby 01 ZP - Právní Služby
(docx, 0.1 MB)

Icon of 01a Krycí List Nabídky 01a Krycí List Nabídky
(xlsx, 37 KB)

Icon of 02a ČP - Základní Způsobilost 02a ČP - Základní Způsobilost
(docx, 0.1 MB)

Icon of 02b Přehled Realizovaných Zakázek 02b Přehled Realizovaných Zakázek
(xlsx, 36 KB)

Icon of 03 Návrh Obchodních Podmínek 03 Návrh Obchodních Podmínek
(docx, 69 KB)

Back To Top