skip to Main Content
Výzva k podání nabídky na „Opravu ležatého potrubí pro přívod studené vody“

Výzva k podání nabídky na „Opravu ležatého potrubí pro přívod studené vody“

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu. Toto řízení není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách v znění pozdějších předpisů, zadávacím řízením ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

„Oprava ležatého potrubí pro přívod studené vody“

Termín podání nabídek 2. 12. 2019 9.00 hod.

 

Icon of Zadávací Dokumentace Zadávací Dokumentace
(pdf, 0.5 MB)

Icon of 1)Krycí List Nabídky 1)Krycí List Nabídky
(doc, 81 KB)

Icon of 2)Čestné Prohlášení 2)Čestné Prohlášení
(docm, 50 KB)

Icon of 3a)SOUPIS PRACÍ Výměna Rozvodů Studené A Požární Vody V Objektu DOZP Sulická 3a)SOUPIS PRACÍ Výměna Rozvodů Studené A Požární Vody V Objektu DOZP Sulická
(xls, 75 KB)

Icon of 3b)SOUPIS PRACÍ - Výměna Zaplaveného Redukčního Ventilu V šachtě Přípojky 3b)SOUPIS PRACÍ - Výměna Zaplaveného Redukčního Ventilu V šachtě Přípojky
(xls, 47 KB)

Icon of 4) PŮDORYS 1 PP - PÁTEŘNÍ ROZVODY VODOVODU 4) PŮDORYS 1 PP - PÁTEŘNÍ ROZVODY VODOVODU
(pdf, 0.2 MB)

Icon of 5)Harmonogram Prací 5)Harmonogram Prací
(xls, 38 KB)

Icon of 6)SMLOUVA O Dílo 6)SMLOUVA O Dílo
(docx, 43 KB)

Back To Top