skip to Main Content
Výzva k podání nabídky na „Nákup ložního povlečení, prostěradel a ručníků“

Výzva k podání nabídky na „Nákup ložního povlečení, prostěradel a ručníků“

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu. Toto řízení není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách v znění pozdějších předpisů, zadávacím řízením ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

„Nákup ložního povlečení, prostěradel a ručníků“

Termín podání nabídek 10. 12. 2019 9.00 hod.

 

Icon of Výzva K Podání Nabídky Výzva K Podání Nabídky
(pdf, 1.8 MB)

Back To Top