skip to Main Content
Výzva k podání nabídky – IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb II

Výzva k podání nabídky – IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb II

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou dle Metodického pokynu ředitele Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, v režimu mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, označenou jako:

„IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb II“.

Icon of 00 Výzva K Podání Nabídky 00 Výzva K Podání Nabídky
(pdf, 0.4 MB)

Icon of 01 Specifikace Předmětu VZMR 01 Specifikace Předmětu VZMR
(pdf, 0.3 MB)

Icon of 02 Krycí List 02 Krycí List
(docx, 63 KB)

Icon of 03 Čestné Prohlášení O Splnění Základní Způsobilosti 03 Čestné Prohlášení O Splnění Základní Způsobilosti
(docx, 64 KB)

Back To Top