skip to Main Content
Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na „Ozdravný pobyt domácnosti F“

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na „Ozdravný pobyt domácnosti F“

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 ve spojení s § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), označenou jako

„Ozdravný pobyt domácnosti F“

Termín podání nabídek 20. 1. 2020 do 9.00 hod.

 

Icon of Výzva A ZD K Podání Nabídek Výzva A ZD K Podání Nabídek
(pdf, 0.2 MB)

Icon of Krycí List Nabídky - Příloha č  2 Krycí List Nabídky - Příloha č 2
(doc, 82 KB)

Back To Top