skip to Main Content
Vyjádření k článku Petra Třešňáka, který vyšel v týdeníku Respekt 47/2022 a k postu na osobním FB profilu pana Třešňáka.

Vyjádření k článku Petra Třešňáka, který vyšel v týdeníku Respekt 47/2022 a k postu na osobním FB profilu pana Třešňáka.

Vyjádření k článku Petra Třešňáka, který vyšel v týdeníku Respekt 47/2022 a k postu na osobním FB profilu pana Třešňáka:

 

Vážený pane Třešňáku

dovolte nám reagovat na článek v týdeníku Respekt a post na Vašem osobním facebookovém profilu.

Myslíme si, že v mnohém jsme podobně nastavení. Zcela jistě sdílíme myšlenky deinstitucionalizace, ochranu a naplňování práv lidí s postižením, a právě proto musíme vyjádřit svůj nesouhlas s informacemi, které jste ve svých textech uvedl. K těmto článkům nám nebyla dána možnost se před jejich zveřejněním jakkoli vyjádřit a uvést je na pravou míru.

Jelikož jste se vyjadřoval k Domovu Sulická jakožto k poskytovateli sociálních služeb, chceme za vedení domova s vědomím ostatních zaměstnanců reagovat následovně:

1) Paní Lenka Kohoutová byla v roce 2014 jmenována ředitelkou organizace, a to Radou MHMP v rámci řádného výběrového řízení. Tudíž nepovažujeme za nutné se dále zabývat tématem politické příslušnosti, se kterou se od počátku spolupráce netajila, a která doposud nezasáhla do fungování organizace.

O předvolání paní Mileny Johnové ke Kontrolnímu výboru zastupitelstva jako vedení organizace nic nevíme, a ani nikdo z nás není zvoleným zastupitelem, tudíž nemáme potřebné informace o tom, proč tento výbor zasedne nebo jaký bude program jednání. Celá tato záležitost je tedy zcela mimo naše kompetence.

2) Vámi zmiňovaná tragická událost se u nás opravdu stala, nikoliv však před rokem, ale více než před dvěma lety. V den, kdy se tato událost stala, jsme obratem informovali ředitele příslušného sociálního odboru MHMP telefonicky i písemně a dále předáváme průběžně aktuální zprávy. Vylučujeme zadržování informací v této věci směrem k zaměstnancům Domova Sulická. Celá situace byla otevřeně v organizaci řešena.

Myslíme si, že není vhodné se k případu jakkoli veřejně vyjadřovat, a to nejen z důvodu probíhajícího šetření Policie ČR, ale především z úcty k zemřelé klientce a její rodině.

Považujeme však za důležité vyjádřit se k náznaku zanedbání péče v kontextu etnicity a zdravotního postižení, který má korespondovat s Vámi zmíněným případem paní D.Š., protože příběh těchto dvou žen je podle našeho názoru zcela rozdílný.

3) K Vámi zmiňovanému častému odvozu našich klientů do psychiatrických nemocnic bychom chtěli zmínit, že s lidmi s chováním náročným na péči pracujeme individuálně. Možnost volání RZS je jednou z posledních variant.

Pokud byste chtěl poznat osobně systém naší práce, nabídku poskytované služby, její současnou praxi a budoucí směřování, jsme otevření Vaší návštěvě.

Vedení Domova Sulická

 

Back To Top