skip to Main Content
Už zase se můžeme navštěvovat!

Už zase se můžeme navštěvovat!

Uběhl přesně týden od nového nařízení zákazu návštěv ve všech budovách Domova Sulická. Zákaz byl nařízen hygienou hlavního města Prahy a i když měl chránit naše klienty, bylo v něm pár děr. Mohli jsme například do školy, na nákupy, na výlety a třeba i do kina, ale za rodinou jsme nemohli. I když jsme na výletech mohli potkat někoho z veřejnosti, rodiny nemohly na návštěvu k nám. Proto jsme se rozhodli zákazu oponovat a naše stížnosti byly vyslyšeny. Ode dneška od 16:00 k nám zase můžete přijít na návštěvu a klienti Domova Sulická mohou na návštěvy domů ke svým rodinám. Níže si můžete přečíst nařízení ředitele, které tato rozhodnutí uvádí v platnost.

 

 

NAŘÍZENÍ ŘEDITELE č. 14

ZE DNE 25. 09. 2020 

S účinností ode dne 25. 09. 2020 16:00

NAŘIZUJI

  • Domov Sulická od dnešního dne, tedy od 25.9.2020 od 16 hodin, umožní návštěvy klientů v Domově Sulická, a to za zpřísněných podmínek. Na budovách se změní upozornění ze zákazu návštěv na návštěvy za zvláštních podmínek, každá návštěva bude i nadále podepisovat Čestné prohlášení a bude jí měřena tělesná teplota.

Pokud návštěva navštíví klienta, který je v terminálním stavu svého života, pak návštěva bude námi vybavena rouškou, rukavicemi, empírem, pokrývkou hlavy a návleky a bude mít přístup do pokoje klienta, kde v dané chvíli bude pouze klient.

Maximální počet osob za jedním klientem v jednu chvíli jsou 2 osoby.

  • Klienti Domova Sulická mohou na návštěvy domů ke svým rodinám, při návratu zpět rodina bude vyplňovat i za klienta Četné prohlášení ( děláme i nyní ). Pokud bude klient mít příznaky shodné s virovou nákazou COVID 19 bude izolován a bude obratem informován lékař Domova Sulická, který rozhodne o dalším postupu. ( funguje tak i nyní ).

  • Nadále bude přerušena individuální výuka pro tři žáky přímo v Domově Sulická, a to do odvolání ( jedná se tři klienty, kteří žijí s těžkým zdravotním postižením a nákaza COVID 19 by pro tyto tři klienty mohla mít fatální následky ).

  • Ozdravné pobyty budou klientům i nadále umožněny, pokud budeme schopni zajistit, že v areálu budeme sami a bude možné zajistit bezpečné prostředí pro klienty a personál.

  • Výlety klientů budou Domovem Sulická i nadále organizovány, pokud budou v přírodě nebo bude možné dostatečně chránit klienta (rouška, rukavice, dezinfekce, dostatečný odstup od ostatních osob). Klienti, kteří se nedokáží dostatečně chránit a my jim nemůžeme zajistit dostatečný společenský odstup, budou mít většinu aktivit v areálu Domova Sulická.

  • Naši klienti, i když patří do výjimky budou nosit mimo objekty Domova Sulická a před návštěvami roušky, popřípadě další ochranné pomůcky.

  • Zřídíme venkovní místa pro setkávání se s rodinami vzhledem k nadcházejícímu podzimnímu a zimnímu období. (party stan budova Sulická, uzpůsobíme na DP Murgašova venkovní altán, CHB Lahovice zpřístupníme dolní terasu). Na těchto  místech zjistíme dezinfekci po každé návštěvě.

  • Před vchodem na jednotlivé domácnosti jsou jednorázové návleky a do domácnosti se vchází přes dezinfekční rohož – nikoliv pro návštěvy jako takové, ale pro zaměstnance Domova Sulická, kteří nevykonávají práci na dané domácnosti, ale potřebují na této domácnosti provést práci (údržba, metodická práce, terapeuti, sestry apod.).

  • Posílení úklidu o 2 zaměstnance – zvýšená dezinfekce budova Sulická a Murgašova – zajištěno již v minulém týdnu, vzhledem k nárůstu případu pozitivních osob COVID 19 v Praze.

 V Praze dne 25. 09. 2020

Lenka Kohoutová

ředitelka Domova Sulická

Back To Top