skip to Main Content
Unikátní výstava obrazů mentálně postižených umělců z celé ČR opět v Muzeu Kampa. Letošní téma je MŮJ SVĚT

Unikátní výstava obrazů mentálně postižených umělců z celé ČR opět v Muzeu Kampa. Letošní téma je MŮJ SVĚT

Blíží se finále už třetího ročníku celorepublikové výtvarné soutěže lidí s mentálním postižením Každý může být umělcem. Všechna díla budou k vidění v pražském Muzeu Kampa a výstava vyvrcholí charitativní online aukcí ve prospěch jednotlivých umělců.

Do výtvarné soutěže se letos přihlásili autoři od 11 do 75 let s různou formou mentálního postižení. Odborná porota vybere do 5. září nejzajímavější, či nejpůsobivější obrazy v kategoriích do a nad 30 let a v kategorii kolektiv. Svého vítěze může vybrat koncem srpna také veřejnost prostřednictvím hlasování sociálních sítích.

 • Výstava všech přihlášených obrazů se uskuteční v Konírně Musea Kampa od 16. září až do 1. října, vstup na výstavu je volný
 • Charitativní online aukce obrazů proběhne 2.  října od 18.00 hod. na portále Livebid.cz.

https://www.instagram.com/kazdymuzebytumelcem/

 

Pro média:

 

 

Cíl soutěže zůstává stejný – přiblížení umění lidí s mentálním postižením širší veřejnosti a motivovat umělce k tomu, že jejich tvorba má smysl a dojde ocenění. A protože je o obrazy zájem, uspořádali jsme loni poprvé charitativní online aukci, jejíž výsledek nás mile překvapil!

 

V loňském roce do charitativní aukce nabídlo své obrazy přes 80 umělců, prodalo se 35 obrazů.

 

Podaří se nám v letošní aukci podpořit více autorů a prodat více obrazů? Celá částka, za kterou se obraz vydraží, půjde přímo autorovi prodaného obrazu.

 

Zájem o soutěž nás těší, dorazily nám do soutěže obrazy z celé ČR, od Brtníků po Žampach.

 

 

Ohlédnutí za loňským druhým ročníkem najdete
http://domov-sulicka.cz/rubrika/kazdy-muze-byt-umelcem/.

 

 

 

 

Téma letošního ročníku je: MŮJ SVĚT

(což může být příroda, oblíbené místo, oblíbená činnost, ale i oblíbený člověk)

 

 

Pravidla soutěže:

POŘADATEL: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
FORMÁT: plošné práce – minimální formát A3, maximálně však 60 x 80 cm, všechny práce musí být zarámovány nebo na plátně na dřevěném rámu
VÝTVARNÁ TECHNIKA: (grafika, malba – libovolné)

 

Harmonogram soutěže:

 • Do 11. 9. 2023 vybere odborná porota a vyhlásíme vítězné autory
 • 16. 9. – 1. 10. 2023 proběhne výstava všech přihlášených děl v prostorách Konírny – Musea Kampa, Praha 1
 • 2. 10. 2023 v 18.00 hod. se uskuteční online charitativní aukce obrazů na aukčním portále Livebid.cz

 

Podmínky účasti:  

 

Výstavy se mohou zúčastnit všichni lidé s mentálním postižením z celé České republiky, díla budou zařazena do 3 kategorií: do 30 let, nad 30 let a kolektiv.

 • Jeden autor může poslat maximálně dva obrazy.
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Všechna přihlášená díla budou zaslána organizátorovi zarámována nebo na plátně na dřevěném rámu.
 • Účastí v soutěži souhlasí soutěžící či jeho opatrovník s podmínkami soutěže, se zveřejněním svého díla a s uvedením jména (jména, příjmení a věku) a s pořízením audio/video záznamu (vyhlášení výsledků, předávání cen).
 • K obrazu přiložte krátký příběh o umělci a obrazu (maximálně 300 znaků nebo 5 – 10 vět).
 • Všechna díla musí být označena jménem a věkem autora a spojením na kontaktní osobu.
 • Svá díla prosím doručujte na adresu Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 1597/48, Praha 4, 142 00) poštou nebo osobně, k rukám: Dity Štěpánové.
 • Účast v soutěži je bez registrace, účastníci si hradí náklady na dopravu děl na adresu pořadatele soutěže.
 • Pořadatel nenese zodpovědnost za zničení nebo ztrátu přihlášených prací v průběhu soutěže.
 • Autor nebo jeho zákonný zástupce může nabídnout obraz k prodeji v charitativní online aukci. Za tím účelem vyznačí na přihlášce svůj souhlas a minimální hodnotu obrazu. Online aukce obrazů 2. 10. 2023 proběhne prostřednictvím portálu www.livebid.cz a celý výtěžek půjde na podporu autora obrazu. Více k podmínkám prodeje obrazu v charitativní aukci najdete v podmínkách soutěže a v aukční řádu.
 • Označení výtvarných prací:Každé přihlášené a zaslané dílo musí být na zadní straně označeno čitelně těmito údaji:
  Jméno a příjmení, věk autora, název díla, název a adresa školy či subjektu, který práce posílá.
  Krátký text o autorovi a obrazu můžete přiložit buď k obrazu nebo zaslat s přihláškou.Uveďte prosím také jméno a emailové spojení kontaktní osobu, která s námi bude na projektu
  spolupracovat.
  Doufáme, že Vás soutěž zaujme a budeme se těšit na obrazy.V případě dalšího upřesnění se prosím ozvěte.Kontakt: Dita Štěpánová, tel.: 773 001 396, e-mail: stepanova@domov-sulicka.cz, www.domov-sulicka.cz

 

 

 

Soutěž se uskuteční pod záštitou Ministerstva kultury ČR , starostky MČ PRAHA 1starosty MČ PRAHA 4, dále za podpory Nadace Jana a Medy Mládkových – Musea Kampa. Partneři soutěže jsou nadace Konto Bariéry, aukční portál Livebid.cz, ceny pro vítězné autory věnuje TZMO Czech Republic s.r.o. a SENI. Za grafické zpracování všech materiálů k soutěži děkujeme kreativnímu ateliéru Frank, právní služby poskytla společnost ARROWS. Všem partnerům velmi děkujeme za podporu, bez níž by se soutěž konat nemohla!

 

 

 

Back To Top