skip to Main Content

Jaké služby v Domově poskytujeme?

V souladu s § 14, vyhlášky 505/2006 Sb. se jedná se o tyto služby:

Ubytování

Nabízíme celoroční ubytování v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích (včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby a oprav obývaného prostoru).

Kontakt se společenským prostředím

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, podporujeme kontakt s rodinou, jezdíme s uživateli služby ven, chodíme nakupovat do obchodů, účastníme se společenských a kulturních akcí u nás i mimo Domov aj.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

V Domově zajišťujeme úklid, praní a žehlení tam, kde na to uživatelé služby sami nestačí. Do všech činností týkajících se péče o domácnost uživatele služby zapojujeme, tak jak to dovoluje jejich zdravotní stav.

Vzdělávací a aktivizační činnosti

Realizujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti formou školní výuky a dalšího vzdělávání, nabízíme výtvarné a rukodělné dílny, jezdíme na různé výlety a rekreační pobyty. Realizujeme projekt na podporu a rozvoj alternativní komunikace. Rozvíjíme různé druhy terapií jako muzikoterapie, dramaterapie či taneční terapie, podporujeme hudební skupinu „AJETO“.

Individuální aktivizace je šitá každému na míru a odvíjí se od přání, potřeb a možností každého uživatele služby.

Sociálně-terapeutické činnosti

Poskytujeme sociálně-terapeutické činnosti, rozvíjíme schopnosti a dovednosti uživatelů služby, motivujeme je, snažíme se jim najít vhodnou práci, zařadit je do vzdělávacích kurzů apod.

Uplatňování práv

Dbáme na ochranu práv uživatelů služby a jejich důstojnost, pomáháme při jednání se soudy, s úřady, vždy v nejlepším zájmu uživatelů služby.

Stravování

V Domově zajišťujeme celodenní stravování. Uživatele služby také zapojujeme do nákupů, přípravy jídel a stolování.

Pomáháme při zvládání běžných úkonů

Pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, jako je například podávání stravy, při pohybu, při vstávání a uléhání, pomoci při hygieně.

Pomáháme při hygieně

Pomáháme při osobní hygieně nebo poskytujeme podmínky pro osobní hygienu. Péči o osobní hygienu zajišťují pracovníci přímé obslužné péče včetně zajištění potřebných prostředků (pravidelné koupání, mytí, čištění chrupu, manikúra, pedikúra, stříhání vlasů, holení).

Kromě výše uvedených činností zajišťujeme také nezbytnou ošetřovatelskou péči přímo u nás v Domově praktickým lékařem, pediatrem a všeobecnými sestrami.

Zajišťujeme také návštěvy dalších odborných lékařů v závislosti na potřebách uživatelů nebo naopak doprovázíme uživatele ven do ordinací či do nemocnic.

Back To Top