skip to Main Content
Oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu „Systém generálních klíčů“

Oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu „Systém generálních klíčů“

Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka společnosti Josef Fábera – zámečnictví se sídlem Olbramovická 5, Praha 4, 140 000

Back To Top