skip to Main Content
Oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava ležatého potrubí pro přívod studené vody“

Oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava ležatého potrubí pro přívod studené vody“

Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka společnosti RAPET – servis s.r.o. se sídlem Prvomájová 110/34, Praha 5, 153 00

Icon of Oznámení O Výběru Dodavatele Oznámení O Výběru Dodavatele
(pdf, 0.1 MB)

Back To Top