skip to Main Content
Oznámení o výběru dodavatele u veřejné zakázky malého rozsahu „Ozdravný pobyt domácnosti F“

Oznámení o výběru dodavatele u veřejné zakázky malého rozsahu „Ozdravný pobyt domácnosti F“

Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka společnosti Sdružení občanů Exodus, z.s., se sídlem Tovární 3, Plzeň, 301 00

 

 

Icon of Oznámení O Výběru Dodavatele Oznámení O Výběru Dodavatele
(pdf, 0.1 MB)

Back To Top