skip to Main Content
Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek – IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb II

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek – IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb II

Zadavatel tímto oznamuje, že u shora označené veřejné zakázky malého rozsahu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 9. 2018 do 9:00 hodin.

Back To Top