skip to Main Content
Sulická-2-2
Sulická-2-2 Sulická-8177 Sulická-8213 Sulická-8250 Sulická-8360 Sulická-8442 Sulická-8453 Sulická-8510 Sulická-8613 Sulická-8644 Sulická-8647 Sulická-8687 Sulická-8736 Sulická-8742 Sulická-8832 Sulická-8869

Otevření domácnosti A

Dne 2. 9. nastal ten den, na který jsme tolik čekali a tolik se těšili. Po úspěšné kolaudaci a hektickém dokončování zařízení bytů jsme slavnostně otevřeli úplně novou domácnost, A. Jak jsme již avizovali, tato domácnost je zcela unikátní a výjimečná a spojuje služby sociální a zdravotnické, kde však sociální služby převažují.

Domácnost A, která je součástí Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, je samostatné pracoviště se zvýšenou ošetřovatelskou péčí.

Tato přechodná, či dlouhodobá péče je určena pro lidi, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou službu ošetřovatele a zároveň není potřebná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.

Domácnost A je zaměřena na pomoc obyvatelům Domova Sulická, kteří potřebují při rekonvalescenci (návrat z hospitalizace) na krátkou dobu určitou specifickou zdravotně sociální pomoc. Příkladem mohou být poúrazové, či pooperační specifické stavy, kdy nelze zajistit klientovi zvýšenou péči a klid na běžné domácnosti. Dále lze například zajistit infuzní léčbu v Domově Sulická a nemusí se prodlužovat čas pobytu v nemocnici.

Domácnost A dostala do vínku nejen spoustu přání od MUDr. Kalvacha, Marka Bendy, poslance za ODS, europoslance Jiřího Pospíšila nebo starostky Prahy 4 Ireny Michalcové, ale i požehnání od otce Jiřího Kordy.

 

Back To Top