skip to Main Content
Obchodní podmínky Domova Sulická

Obchodní podmínky Domova Sulická

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré závazkové vztahy mezi Domovem pro osoby se zdravotním postižením Sulická, se sídlem Sulická 48, Praha 4, PSČ 142 00, IČO: 70873046 a třetími osobami, kde je Domov Sulická smluvní stranou smlouvy uzavřené na základě potvrzení objednávky ze strany dodavatelů.

Icon of Obchodní Podmínky Obchodní Podmínky
(pdf, 0.2 MB)

Back To Top