skip to Main Content
uvod

Nabízíme místo k životu, kde je vztah mezi lidmi partnerství.

V Domově v praxi aplikujeme Přístup zaměřený na člověka, který se odráží ve všech oblastech naší práce. Tento přístup staví na respektu k individualitě každého člověka, na dodržování jeho nezadatelných práv a hájení jeho zájmů a na podpoře samostatnosti. Pracujeme s konceptem multismyslové místnosti Snoezelen, Bazální stimulace, rozvíjíme koncept uspokojování individuálních potřeb našich uživatelů služby od duchovních potřeb, přes seberozvojové, po oblast sexuálních potřeb.

Principy poskytované služby

  • Individuální přístup – nabídka aktivit i způsob trávení volného času u nás vychází z toho, co potřebují a chtějí uživatelé, tedy služba se přizpůsobuje uživatelům, a ne uživatelé službě. Vedeme uživatele k nácviku soběstačnosti
  • Lidskost a důstojnost – základem je dodržování a hájení Listiny základní práv a svobod, dodržování a hájení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Za důležité zde považujeme pozitivní přístup člověka k člověku
  • Rovnocenný přístup – pro nás znamená chovat se k sobě navzájem i k uživatelům jako rovný k rovnému. Uživatele podporujeme v tom, co zvládá sám, nepřepečováváme ho.
  • Etika – pravidla každého člověka, která má vnitřně nastavená, základy slušnosti, dodržování slibů, respekt a úcta k člověku, dodržování etického kodexu
  • Firemní kultura – v praxi se snažíme pěstovat dobrou firemní kulturu, stabilizujeme pracovní týmy a dále se rozvíjíme s cílem posilovat profesionalitu všech našich zaměstnanců.

Cíle poskytované služby

deti

v oblasti podpory
DĚTÍ

Připravit děti na dospělost s minimální závislostí na službě.

Podpořit je v získání a udržení sociálních vztahů a orientaci v běžné společnosti.

Umožnit jim vzdělávání a přípravu na budoucí povolání.

Poskytnout jim volnočasové aktivity, a to vše především mimo naše zařízení.

produktivni

v oblasti podpory lidí
V PRODUKTIVNÍM VĚKU

Získat, prohloubit nebo udržet co nejvyšší míru soběstačnosti a nezávislosti na službě.

Rozvíjet a umožnit prosazování vlastní vůle vedoucí ke spokojenosti, zodpovědnosti a nezávislosti.

Aktivně zapojit a rozvíjet uživatele služby v péči o sebe a o domácnost.

Podpořit uživatele služby v začleňování do společnosti včetně pracovního uplatnění.

senior

v oblasti podpory lidí
V SENIORSKÉM VĚKU

Respektovat životní příběh jedince.

Zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím a podporovat je v udržování sociálních vazeb.

Poskytnout kvalitní propojení sociálních a zdravotnických služeb.

Podporovat je v udržování dovedností, samostatnosti a soběstačnosti.

Související dokumenty

Kompletní přehled všech dokumentů ke stažení naleznete zde.

Icon of Základní dokumenty Základní dokumenty

Icon of Rozhodnutí o registraci ze dne 1. 9. 2021 Rozhodnutí o registraci ze dne 1. 9. 2021
(pdf, 0.3 MB)

Icon of Zřizovací listina Domov Sulická 2021 Zřizovací listina Domov Sulická 2021
(pdf, 0.6 MB)

Icon of Pravidla čerpání FKSP 2021 Pravidla čerpání FKSP 2021
(pdf, 0.6 MB)

Icon of Schválený Rozpočet 2021 Schválený Rozpočet 2021
(pdf, 0.2 MB)

Icon of Střednědobý rozpočet Střednědobý rozpočet
(pdf, 0.1 MB)

Icon of Obchodní Podmínky Obchodní Podmínky
(pdf, 0.2 MB)

Icon of Rozpočet 2020 (2) Rozpočet 2020 (2)
2020 (pdf, 0.4 MB)

Icon of Rozpočet 2020 Rozpočet 2020
Rozpočet 2020 (pdf, 0.4 MB)

Icon of Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022
(pdf, 0.3 MB)

Icon of Rozpočet 2019 Rozpočet 2019
(pdf, 0.5 MB)

Icon of Střednědobý výhled rozpočtu 2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2019
(pdf, 0.8 MB)

Icon of Plánovaný rozpočet na rok 2018 Plánovaný rozpočet na rok 2018
druh služby: chráněné bydlení (pdf, 0.3 MB)

Icon of Plánovaný rozpočet na rok 2018 Plánovaný rozpočet na rok 2018
druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením (pdf, 0.3 MB)

Icon of Střednědobý výhled rozpočtu 2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2018
(pdf, 0.2 MB)

Icon of Výroční zprávy Výroční zprávy

Icon of Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020
(pdf, 6.4 MB)

Icon of Výroční zpráva 2019 Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2019 (pdf, 6.4 MB)

Icon of Výroční zpráva 2018 Výroční zpráva 2018
(pdf, 8.3 MB)

Icon of Výroční zpráva 2017 Výroční zpráva 2017
(pdf, 1.5 MB)

Icon of Výroční zpráva 2016 Výroční zpráva 2016
(pdf, 0.9 MB)

Icon of Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2015
(pdf, 7.3 MB)

Icon of Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014
(pdf, 3.8 MB)

Icon of Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013
(pdf, 1.0 MB)

Icon of Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012
(pdf, 1.1 MB)

Back To Top