skip to Main Content

Individuální aktivizace

O aktivizaci uživatelů se snažíme po celou dobu spolupráce s uživateli a při provádění všech denních úkonů. Hlavním cílem aktivit je podpora a rozvíjení schopností a dovedností uživatelů s cílem maximálně naplnit jejich individuální schopnosti.

Individuální aktivizace probíhá mezi uživatelem, pracovníkem přímé obslužné péče a aktivizačním pracovníkem a řídí se podle přání, potřeb a možností každého uživatele. Klademe důraz na přirozenou každodenní aktivizaci při běžných úkonech péče o vlastní osobu.

Náplní individuální aktivizace s klientem nejčastěji bývá:

 • nácvik péče o vlastní osobu
 • nácvik orientace v okolí, cestování MHD
 • nácvik péče o domácnost – obsluha domácích spotřebičů, úklid domácnosti
 • příprava na práci – nácvik čtení, psaní, cestování
 • pomoc a podpora při vyřizování osobních záležitostí
 • diskuze nad problémy, které uživatele zajímají
 • podpora při řešení stížností, psaní dopisů a vyjadřování přání
 • individuální nákupy, procházky atd.

Skupinová aktivizace

Skupinové aktivizace se účastní uživatelé obdobných zájmů, kteří zde rozvíjí své schopnosti, znalosti a dovednosti v atmosféře podpory a přijetí. Skupinová aktivizace má také kladný vliv na sociální dovednosti uživatelů, zvyšuje jejich sebevědomí, utužuje mezilidské vztahy, zprostředkovává navazování nových přátelství.

V současné době u nás probíhají tyto skupinové aktivizační činnosti:

 • Výtvarná dílna – kde mimo jiné vznikají krásné malované obrazy na hedvábí
 • Rukodělná dílna – zde uživatelé zejména rozvíjejí jemnou a hrubou motoriku
 • Truhlářská dílna – v současné době nejvíce pracují uživatelé na tvorbě nábytku z palet
 • Kavárna – nácvik činností v rámci obsluhy kavárny (viz. níže)
 • Vaření – pečení ve cvičném bytě
 • Muzikoterapie – k dispozici je vybavená místnost nejrůznějšími nástroji; na Murgašově každý týden funguje hudební skupina A je to!
 • Divadelní kroužek – ve spolupráci se studenty herectví (momentálně pracujeme na jeho znovuotevření)
 • Snoezelen – speciální místnost pro naladění stimulačního či relaxačního prostředí
 • Plavání – dojíždíme do plaveckého bazénu na Barrandově
 • Zahradnické aktivity – v Sulické je veliká zahrada, kde se uživatelé spolupodílejí na pěstování zeleniny, drobného ovoce, okrasných květin apod.
 • Cyklistika – v areálu i mimo něj mohou uživatelé jezdit na kolech, zaměstnanci s uživateli tuto dovednost cíleně prohlubují, používají se speciálně upravená kola
 • Společensko-kulturní akce v zařízení i mimo něj
 • Procházky po okolí – nácvik orientace v okolí, využívání běžně dostupných služeb (nákupy, kadeřník apod.)
 • Rekondiční pobyty
 • Společenské hry
 • Společné oslavy narozenin
 • Výlety – nácvik cestování dopravními prostředky, pravidla slušného chování
 • Nácvik předcházení rizikovým situacím

Kontakt

Bc. Gabriela Žežulková

Bc. Gabriela Žežulková

vedoucí sociálně terapeutických dílen
Back To Top