skip to Main Content
2. ročník umělecké soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM startuje, letos již pro lidi s MP z celé republiky

2. ročník umělecké soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM startuje, letos již pro lidi s MP z celé republiky

Vážení kolegové, milí výtvarníci,

v loňském roce jsme uspořádali výtvarnou celopražskou soutěž pro lidi s mentálním postižením. Sešlo se nám 101 obrazů od více než 80ti autorů! Všechny obrazy byly vystaveny na ÚMČ Praha 2 a z ohlasů návštěvníků výstavy se nám potvrdilo, že náš záměr přiblížit širší veřejnosti umění lidí s mentálním postižením, byl smysluplný.

O tom, že lidé s mentálním postižením dokáží vytvořit skvělé věci, bude možné se přesvědčit i letos.

2. ročník výtvarné soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM bude prezentovat o ocení nejlepší díla lidí s mentálním postižením z celé České republiky.

Výtvarná technika zůstává i letos libovolná, každý umělec může přihlásit maximálně 2 obrazy a novinkou je rozšíření kategorií o kolektiv, a dále do 30 a nad 30 let jako vloni.

TÉMA: Kde to mám rád/ Kde to mám ráda

Také letos vybere odborná porota z každé kategorie 3 výherce a hlasovat bude i veřejnost na sítích. Vítězní autoři budou slavnostně vyhlášeni a oceněni na vernisáži v Konírně Musea Kampa, kde budou všechny obrazy přihlášené do soutěže vystavené od 20. září až do 10. října 2022.

 

Pravidla soutěže:

POŘADATEL: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
FORMÁT: plošné práce – minimální formát A3, maximálně však 60 x 80 cm, všechny práce musí být zarámovány nebo na plátně na dřevěném rámu
VÝTVARNÁ TECHNIKA: (grafika, malba – libovolné)

Podmínky účasti (celé znění najdete na www.domov-sulicka.cz)

 • Výstavy se mohou zúčastnit všichni lidé s mentálním postižením z Prahy, díla budou zařazena do 3 kategorií: do 30 let, nad 30 let a nově kategorie kolektiv.
 • Jeden autor může poslat maximálně dva obrazy.
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Všechna přihlášená díla budou zaslána organizátorovi zarámována nebo na plátně na dřevěném rámu.
 • Účastí v soutěži souhlasí soutěžící či jeho opatrovník s podmínkami soutěže, se zveřejněním svého díla a s uvedením jména (jména, příjmení a věku) a s pořízením audio/video záznamu (vyhlášení výsledků, předávání cen).
 • K obrazu přiložte krátký příběh o umělci a obrazu (maximálně 300 znaků nebo 5 – 10 vět).
 • Všechna díla musí být označena jménem a věkem autora a spojením na kontaktní osobu.
 • Svá díla prosím doručujte na adresu Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 1597/48, Praha 4, 142 00) poštou nebo osobně, k rukám: Dity Štěpánové nebo Gabriely Žežulkové.
 • Účast v soutěži je bez registrace, účastníci si hradí náklady na dopravu děl na adresu pořadatele soutěže.
 • Pořadatel nenese zodpovědnost za zničení nebo ztrátu přihlášených prací v průběhu soutěže.
 • Autor nebo jeho zákonný zástupce může nabídnout obraz k prodeji v charitativní online aukci. Za tím účelem vyznačí na přihlášce svůj souhlas a minimální hodnotu obrazu. Online aukce obrazů proběhne prostřednictvím aukčního portálu www.livebid.cz a celý výtěžek půjde na podporu autora obrazu. Více k prodeji obrazu v charitativní aukci najdete v podmínkách soutěže.

Označení výtvarných prací

Každé přihlášené a zaslané dílo musí být na zadní straně označeno čitelně těmito údaji:

Jméno a příjmení, věk autora, název díla, název a adresa školy či subjektu, který práce posílá.
Krátký text o autorovi a obrazu můžete přiložit buď k obrazu nebo zaslat s přihláškou.

Uveďte prosím také jméno a emailové spojení kontaktní osobu, která s námi bude na projektu
spolupracovat.

Harmonogram soutěže:

15. 6. 2022 – uzávěrka přihlášek do soutěže
31. 6. 2022 – konec příjmu obrazů (uzávěrka)
5. 9. 2022  – vyhlášení vítězných autorů

20. 9. – 10. 10.  2022výstava všech přihlášených děl v Konírně – Museum Kampa, Praha 1
10.10. 2022 – charitativní online prodejní aukce obrazů

 

 

Ke stažení:

 

 

 

Soutěž se uskuteční pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Nadace Jana a Medy Mládkových – Musea Kampa, za podpory městských částí Praha 1 a Praha 2. Partneři soutěže jsou nadace Konto Bariéry, aukční portál Livebid.cz, ceny pro vítězné autory věnuje TZMO Czech Republic s.r.o. a SENI.

 

 

Kontakt: Dita Štěpánová, tel.: 773 001 396, e-mail: stepanova@domov-sulicka.cz, www.domov-sulicka.cz

Back To Top