skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od sedmnácti let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Vánoční vydání Časopisu Z domova

Vánoční vydání Časopisu Z domova

Poslední letošní vydání časopisu Z domova přináší ohlédnutí za tím, jak jsme v domově s…

Rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoce tradičně zahájeny Rozsvěcením vánočního stromu! Ve čtvrtek 1. prosince odpoledne to u nás žilo,…

Vyjádření k článku Petra Třešňáka, který vyšel v týdeníku Respekt 47/2022 a k postu na osobním FB profilu pana Třešňáka.

Vyjádření k článku Petra Třešňáka, který vyšel v týdeníku Respekt 47/2022 a k postu na osobním FB profilu pana Třešňáka.

Vyjádření k článku Petra Třešňáka, který vyšel v týdeníku Respekt 47/2022 a k postu na…

Back To Top