skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od šestnácti let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Poslední letošní časopis Z DOMOVA 3/2021

Poslední letošní časopis Z DOMOVA 3/2021

V tomto letošním posledním vydání časopisu Z DOMOVA se dozvíte, jak jsme strávili babí léto…

Ocenění za projekt Duchovní potřeby u lidí s mentálním postižením

Ocenění za projekt Duchovní potřeby u lidí s mentálním postižením

Získali jsme ocenění v rámci projektu „Příklady dobré praxe pro poskytovatele sociálních služeb“. V našem…

Hledáme pracovníka v přímé péči

Hledáme pracovníka v přímé péči

Poskytujeme celoroční pobytovou službu pro osoby se zdravotním postižením. Naším posláním je poskytovat profesionální sociální…

Back To Top