skip to Main Content
IMG_3130
IMG_3130 IMG_3171 IMG_3212 IMG_3244 IMG_3405 IMG_3490 IMG_3529 IMG_3607 IMG_3621 IMG_3645 IMG_3649

Zpráva z cesty do Chorvatska

Dne 31. 8. 2019 jsme s uživateli domácnosti D vyjeli na plánovaný rekreační pobyt k moři. Vyráželi jsme v půl jedné ráno, abychom cestovali za dne a mohli si užít ubíhající krajinu. Do cílové destinace jsme dorazili krátce před druhou hodinou odpolední a převzali si klíče od apartmánu, kde se již většina uživatelů díky předchozím zkušenostem plně orientovala. Náplň pobytu se skládala z koupání, relaxace na pláži, vycházek do blízkého okolí, grilování, nácviku běžných dovedností, zejména v oblasti hygieny, nácviku vaření a péče o domácnost. Rovněž jsme se účastnili celodenního výletu na lodi, se kterou jsme objeli celý ostrov Rab; Několikrát jsme byli na vycházce ve městě, kde jsme se prošli historickou částí města, prohlédli si místní krámky a tyto vycházky jsme si zpříjemnili poctivou zmrzlinou. Pobyt rychle uběhl a všichni zúčastnivší se se vyjádřili, že příští rok by jeli rádi znovu. Do Prahy jsme dorazili v sobotu krátce po jedenácté hodině večerní.

Back To Top