skip to Main Content
Vzdělávejte se s námi – nabízíme akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávejte se s námi – nabízíme akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytujeme celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

V naší praxi aplikujeme Přístup zaměřený na člověka, který se odráží ve všech oblastech naší práce. Stavíme na respektu k individualitě a jedinečnosti každého člověka, na dodržování jeho nezadatelných práv a hájení jeho zájmů či  na podpoře rozhodování a samostatnosti. Pracujeme s konceptem multismyslové místnosti Snoezelen a dbáme na uspokojování individuálních potřeb našich uživatelů služby od duchovních, přes seberozvojové, po oblast sexuálních potřeb.

V současné době bychom příklady naší dobré praxe rádi předávali dál, a proto jsme se rozhodli nabízet akreditované kurzy našim kolegům  v sociálních službách.  

Nabízíme tato témata:

  • Duchovní potřeby u osob s mentálním znevýhodněním
  • Úvod do individuálního plánování zaměřeného na člověka v sociálních službách
  • Základy komunikace s lidmi s MP a PAS v prostředí sociálních služeb
  • Úvod do řízení změny v sociálních službách
  • Snoezelen – víc, než jen zážitek aneb seznámení se s konceptem Snoezelen v sociálních službách.

Všechny kurzy jsou akreditované u MPSV, více informací o jednotlivých kurzech najdete zde.

Kontaktní osoba: Ing. Maria Weisserová, e-mail: weisserova@domov-sulicka.cz, mobil: 607 052 086.

Kurzy pořádáme nejen pro zájemce v Domově Sulická, ale také na klíč přímo u vás ve vašem zařízení.  Těšíme se na vás!

Back To Top