skip to Main Content

V současné době bychom příklady naší dobré praxe rádi předávali dál, a proto jsme se rozhodli nabízet akreditované kurzy našim kolegům  v sociálních službách.  Nabízíme tato témata:

  • Duchovní potřeby u osob s mentálním znevýhodněním
  • Úvod do individuálního plánování zaměřeného na člověka v sociálních službách
  • Základy komunikace s lidmi s MP a PAS v prostředí sociálních služeb
  • Úvod do řízení změny v sociálních službách
  • Snoezelen – víc, než jen zážitek aneb seznámení se s konceptem Snoezelen v sociálních službách
  • Ředitel sociální služba jako krizový manažer nejen v době pandemie aneb úvod do řízení sociální služby v krizové situaci
  • Úvod do problematiky zdravotního postižení pro pomáhající profese
  • Úvod do problematiky mentálního postižení pro pomáhající profese
  • KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 

Všechny kurzy jsou akreditované u MPSV. Kurzy pořádáme nejen pro zájemce v Domově Sulická, ale také na klíč přímo u vás ve vašem zařízení.  Těšíme se na vás!

 

Kontaktní osoba:
Ing. Maria Weisserová, e-mail: vzdelavani@domov-sulicka.cz, mobil: 607 052 086.

 

Aktuálně nabízené kurzy:

Back To Top