skip to Main Content
Výzva k podání nabídky – Pořízení kontejnerů II

Výzva k podání nabídky – Pořízení kontejnerů II

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) není zadávána v souladu s ust. §31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu tohoto zákona.

„Pořízení kontejnerů II“.

Icon of Výzva a zadávací dokumentace v VZMR - Pořízení kontejnerů II. Výzva a zadávací dokumentace v VZMR - Pořízení kontejnerů II.
(pdf, 3.4 MB)

Icon of Krycí list nabídky - Příloha č. 1 Krycí list nabídky - Příloha č. 1
(doc, 83 KB)

Icon of Čestné prohlášení - Příloha č. 2 Čestné prohlášení - Příloha č. 2
(docm, 43 KB)

Back To Top