skip to Main Content
Výzva k podání nabídky – pořízení automobilu

Výzva k podání nabídky – pořízení automobilu

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou dle Metodického pokynu ředitele Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, v režimu mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, označenou jako „Pořízení automobilu“

Icon of 06 2018 Výzva K Podání Nabídky Pořízení Automobilu 06 2018 Výzva K Podání Nabídky Pořízení Automobilu
Výzva k podání nabídky - pořízení automobilu (pdf, 0.4 MB)

Back To Top