skip to Main Content
Výzva k podání nabídky na „Systém generálních klíčů“

Výzva k podání nabídky na „Systém generálních klíčů“

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu. Toto řízení není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách v znění pozdějších předpisů, zadávacím řízením ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

„Systém generálních klíčů“

Termín podání nabídek 5. 11. 2019 10.00 hod.

 

Icon of Výzva,zadávací Dokumentace Výzva,zadávací Dokumentace
(pdf, 0.4 MB)

Icon of Čestné Prohlášení-příloha č  2 Čestné Prohlášení-příloha č 2
(pdf, 95 KB)

Icon of Krycí List-příloha č  1 Krycí List-příloha č 1
(pdf, 61 KB)

Back To Top