skip to Main Content
Výzva k podání nabídky na „Systém generálních klíčů“

Výzva k podání nabídky na „Systém generálních klíčů“

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu. Toto řízení není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách v znění pozdějších předpisů, zadávacím řízením ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

„Systém generálních klíčů“

Termín podání nabídek 5. 11. 2019 10.00 hod.

 

Icon of Výzva A Zadávací Dokumentace K VZMR Výzva A Zadávací Dokumentace K VZMR
(pdf, 3.5 MB)

Back To Top