skip to Main Content
Výstavba na Sulické

Výstavba na Sulické

Byly započaty stavební práce na hlavní budově na Sulické – výstavba nového patra v boční části budovy. Pokud půjde vše podle plánu, již na jaře 2019 se do nových prostor přesune administrativní zázemí Domova a uvolněný prostor se začne rekonstruovat pro potřeby první paliativní péče pro osoby se zdravotním postižením v České republice.

Back To Top