skip to Main Content

Jaké služby v Domově poskytujeme?

V souladu s § 14, vyhlášky 505/2006 Sb. se jedná se o tyto služby:

Ubytování

Nabízíme celoroční ubytování v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích (včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby a oprav obývaného prostoru).

Kontakt se společenským prostředím

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, podporujeme kontakt s rodinou, jezdíme s uživateli služby ven, chodíme nakupovat do obchodů, účastníme se společenských a kulturních akcí u nás i mimo Domov aj.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

V Domově zajišťujeme úklid, praní a žehlení tam, kde na to uživatelé služby sami nestačí. Do všech činností týkajících se péče o domácnost uživatele služby zapojujeme, tak jak to dovoluje jejich zdravotní stav.

Vzdělávací a aktivizační činnosti

Realizujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti formou školní výuky a dalšího vzdělávání, nabízíme výtvarné a rukodělné dílny, jezdíme na různé výlety a rekreační pobyty. Realizujeme projekt na podporu a rozvoj alternativní komunikace. Rozvíjíme různé druhy terapií jako muzikoterapie, dramaterapie či taneční terapie, podporujeme hudební skupinu „AJETO“.

Individuální aktivizace je šitá každému na míru a odvíjí se od přání, potřeb a možností každého uživatele služby.

Sociálně-terapeutické činnosti

Poskytujeme sociálně-terapeutické činnosti, rozvíjíme schopnosti a dovednosti uživatelů služby, motivujeme je, snažíme se jim najít vhodnou práci, zařadit je do vzdělávacích kurzů apod.

Uplatňování práv

Dbáme na ochranu práv uživatelů služby a jejich důstojnost, pomáháme při jednání se soudy, s úřady, vždy v nejlepším zájmu uživatelů služby.

Stravování

V Domově zajišťujeme celodenní stravování. Uživatele služby také zapojujeme do nákupů, přípravy jídel a stolování.

Pomáháme při zvládání běžných úkonů

Pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, jako je například podávání stravy, při pohybu, při vstávání a uléhání, pomoci při hygieně.

Pomáháme při hygieně

Pomáháme při osobní hygieně nebo poskytujeme podmínky pro osobní hygienu. Péči o osobní hygienu zajišťují pracovníci přímé obslužné péče včetně zajištění potřebných prostředků (pravidelné koupání, mytí, čištění chrupu, manikúra, pedikúra, stříhání vlasů, holení).

Kromě výše uvedených činností zajišťujeme také nezbytnou ošetřovatelskou péči přímo u nás v Domově praktickým lékařem, pediatrem a všeobecnými sestrami.

Zajišťujeme také návštěvy dalších odborných lékařů v závislosti na potřebách uživatelů nebo naopak doprovázíme uživatele ven do ordinací či do nemocnic.

Související dokumenty

Kompletní přehled všech dokumentů ke stažení naleznete zde.

Icon of Pro zájemce o službu Pro zájemce o službu

Icon of Smlouva_Domov pro osoby se zdravotním postižením (Návazná) - Zjednodušený text Smlouva_Domov pro osoby se zdravotním postižením (Návazná) - Zjednodušený text
(pdf, 0.5 MB)

Icon of Smlouva_Domov pro osoby se zdravotním postižením (Návazná) - Obrázky Smlouva_Domov pro osoby se zdravotním postižením (Návazná) - Obrázky
(pdf, 1.0 MB)

Icon of Smlouva - Domov pro osoby se zdravotním postižením (Adaptační Na 3 Měsíce) - Zjednodušený Text Smlouva - Domov pro osoby se zdravotním postižením (Adaptační Na 3 Měsíce) - Zjednodušený Text
(pdf, 0.5 MB)

Icon of Smlouva - Domov pro osoby se zdravotním postižením (adaptační na 3 měsíce)_ obrázky Smlouva - Domov pro osoby se zdravotním postižením (adaptační na 3 měsíce)_ obrázky
(pdf, 1.0 MB)

Icon of Domácí řád DOZP Sulická platný od 18.09.2023 Domácí řád DOZP Sulická platný od 18.09.2023
(pdf, 0.5 MB)

Icon of Domácí řád_Pravidla pro návštěvy - Detašované pracoviště Murgašova Domácí řád_Pravidla pro návštěvy - Detašované pracoviště Murgašova
(pdf, 0.1 MB)

Icon of Domácí řád_pravidla pro návštěvy - Budova Sulická Domácí řád_pravidla pro návštěvy - Budova Sulická
(pdf, 0.1 MB)

Icon of Sazby úhrad za úkony péče od 01. 04. 2023 Sazby úhrad za úkony péče od 01. 04. 2023
(pdf, 41 KB)

Icon of Sazby úhrad za ubytování od 01. 04. 2023 Sazby úhrad za ubytování od 01. 04. 2023
(pdf, 86 KB)

Icon of Sazby úhrad za stravování od 01. 04. 2023 Sazby úhrad za stravování od 01. 04. 2023
(pdf, 52 KB)

Icon of Doporučení pro návštěvy pobytových služeb_ 11. 7. 2022 Doporučení pro návštěvy pobytových služeb_ 11. 7. 2022
Dopis opatrovníkům (pdf, 0.4 MB)

Icon of Příloha 3_ Lékařský posudek žadatele o zdravotním stavu 2022 Příloha 3_ Lékařský posudek žadatele o zdravotním stavu 2022
Dokument ve Wordu (docx, 56 KB)

Icon of Příloha 3_ Lékařský posudek žadatele o zdravotním stavu 2022 Příloha 3_ Lékařský posudek žadatele o zdravotním stavu 2022
Dokument v pdf (pdf, 0.3 MB)

Icon of Sazebnik fakultativnich sluzeb CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ od 1.4.2019 Sazebnik fakultativnich sluzeb CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ od 1.4.2019
(pdf, 0.1 MB)

Icon of Zásady ochrany osobních údajů uživatelů 1.1.2020 Zásady ochrany osobních údajů uživatelů 1.1.2020
(pdf, 0.4 MB)

Icon of Zásady ochrany osobních údajů SHRNUTÍ (KRATŠÍ VERZE) 1.1.2020 Zásady ochrany osobních údajů SHRNUTÍ (KRATŠÍ VERZE) 1.1.2020
(pdf, 0.2 MB)

Icon of Domácí řád CHB Lahovice od 1.11.2019 Domácí řád CHB Lahovice od 1.11.2019
1.11.2019 (pdf, 0.3 MB)

Icon of Sazebník fakultativních služeb DOZP od 1.11.2019 Sazebník fakultativních služeb DOZP od 1.11.2019
(pdf, 52 KB)

Icon of Domácí řád  CHB Černý Most od 1.7.2019 Domácí řád CHB Černý Most od 1.7.2019
(pdf, 1.0 MB)

Icon of Smlouva CHB Černý Most Smlouva CHB Černý Most
(pdf, 0.3 MB)

Icon of Smlouva CHB Lahovice Smlouva CHB Lahovice
(pdf, 0.4 MB)

Icon of Smlouva DOZP Smlouva DOZP
(pdf, 0.3 MB)

Icon of Žádost o poskytnutí sociální služby od 1.9.2019 Žádost o poskytnutí sociální služby od 1.9.2019
(docx, 54 KB)

Back To Top