skip to Main Content
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup nářezového stroje“

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup nářezového stroje“

Zadavatel rozhoduje o zrušení zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, a to z následujícího důvodu:

Hodnotící komise nedoporučila vybrat nabídku jediného uchazeče z důvodu nesplnění požadovaných podmínek zadávacího řízení.

Icon of Nakup nářezového stroje - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení Nakup nářezového stroje - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
(pdf, 0.1 MB)

Back To Top