skip to Main Content
sulicka-HP

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje pobytovou sociální službu pro lidi s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Najdete nás ve dvou budovách v Praze Krči. Obě bezbariérové budovy obklopují zahrady, po kterých se mohou uživatelé bezpečně pohybovat. Zahrady slouží pro relaxaci, aktivní způsob trávení volného času a pořádání společenských akcí.

V DOZP Sulická je zaregistrovaná jedna sociální služba, a to domov pro osoby se zdravotním postižením, podle ustanovení § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Principy poskytované služby

Pro naši službu je určující přístup zaměřený na člověka, který se skládá z principů, které jsou pro nás v práci důležité:

  • Individuální přístup: nabídka aktivit i způsob trávení volného času u nás vychází z toho, potřebují a chtějí uživatelé, tedy služba se přizpůsobuje uživatelům a ne uživatelé službě. Vedeme uživatele k nácviku soběstačnosti
  • Rovnocenný přístup: pro nás znamená chovat se k sobě navzájem i k uživatelům k rovnému. Uživatele podporujeme v tom, co zvládá sám, nepřepečováváme ho
  • Firemní kultura
  • Lidskost a důstojnost: základem je dodržování a hájení Listiny základní práv a svobod, dodržování a hájení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Za důležité zde považujeme pozitivní přístup člověka k člověku
  • Etika: pravidla každého člověka, která má vnitřně nastavená, základy slušnosti, dodržování slibů (nebo raději neslibovat), respekt a úcta k člověku, dodržování etického
  • Stabilita pracovního týmu
  • Profesionalita

Cíle poskytované služby
(od května 2015)

deti

v oblasti podpory
DĚTÍ

Příprava dětí na dospělost s minimální závislostí na službě

produktivni

v oblasti podpory lidí
V PRODUKTIVNÍM VĚKU

Získat, prohloubit nebo udržet co nejvyšší míru soběstačnosti a nezávislosti na službě.

Rozvíjet a umožňovat prosazování vlastní vůle vedoucí k jejich spokojenosti, zodpovědnosti a nezávislosti.

Podpora klientů v začleňování ve společnosti včetně pracovního uplatnění.

senior

v oblasti podpory lidí
V SENIORSKÉM VĚKU

Respektování životního příběhu jedince a stavět na něm konkrétní sociální službu

Individuální podpora v udržování sociálních vazeb

Individuální podpora v udržování dovedností, samostatnosti a soběstačnosti

Související dokumenty

Kompletní přehled všech dokumentů ke stažení naleznete zde.

Icon of Základní dokumenty Základní dokumenty

Icon of Plánovaný rozpočet na rok 2018 Plánovaný rozpočet na rok 2018
druh služby: chráněné bydlení (pdf, 0.3 MB)

Icon of Plánovaný rozpočet na rok 2018 Plánovaný rozpočet na rok 2018
druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením (pdf, 0.3 MB)

Icon of Zřizovací listina Zřizovací listina
(pdf, 2.0 MB)

Icon of Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu
(pdf, 0.2 MB)

Back To Top