skip to Main Content
IMG_20180904_102702
IMG_20180904_102702 IMG_20180904_102707 IMG_20180904_102712 IMG_20180904_111515 IMG_20180904_111448

Návštěva zmocněnkyně pro lidská práva

Chráněné bydlení v Lahovicích, které patří k Domovu Sulická navštívila 4.9. zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina Štěpánková, spolu se svými kolegy je přivítala ředitelka Domova Lenka Kohoutová společně s ředitelem Odboru zdravotní a sociální péče HMP. Paní Štěpánkovou zajímal chod chráněného bydlení, skladba obyvatel a provozní fungování. Debata se také vedla o financování sociálních služeb obecně, stejně jako o (ne)dostatečnosti pokrytí některých sociálních služeb.

 Debatovali jsme také o sociálních službách v Praze a v kraji Vysočina, neboť s paní zmocněnkyní přijela také členka Odborné skupiny pro PAS paní Dagmar Zápotočná. Paní Zápotočné děkujeme za bio dárky z Vysočiny. Klienti si již pochutnávají :).

 

Back To Top