skip to Main Content

Dvoudenní kurz „Základy komunikace s lidmi s MP a PAS v prostředí sociálních služeb“ je zaměřen na specifika při komunikaci s lidmi s mentálním postižením a PAS (obecné zásady, projevy jistých specifických znaků, možnosti rozvíjení komunikace, alternativní a augmentativní formy komunikace, stigmatizace lidí s postižením při komunikaci apod.). Klade za cíl seznámit účastníky s možnostmi, jak efektivně naslouchat, jak uchopit komunikaci, jak dobře porozumět potřebám a přáním člověka, jež verbálně nekomunikuje nebo jehož komunikační dovednosti jsou jistým způsobem limitovány, čeho si všímat a na co se zaměřit.

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2020/0885-SP/PC

 

Další informace:

Časová dotace: 16 vyučovacích hodin
Termín: připravujeme
Čas: 9:00 – 15:30 (oba dny)

Lektor: Bc. Barbora Kohoutová

Cena:
3 200 Kč/os
2 560 Kč/os *
* příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo člen AVPO ČR

 

 

Místo konání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00  Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)

 

Obsah kurzu:

  1. Seznámení se slovy i bez nich
  2. Komunikace a mentální postižení
  3. Člověk s mentálním postižením a komunikace
  4. Alternativní a augmentativní formy komunikace
  5. Zopakování pojmů, možnosti AAK, výhody nevýhody, praktická ukázka pomůcek
  6. Praktické ukázky
  7. Shrnutí, rozloučení
Back To Top