skip to Main Content

Cílem kurzu je seznámit účastníky se zaváděním a řízením změny v sociálních službách jako nástrojem ke zvyšování kvality poskytované pobytové sociální služby. Je kladen důraz na proces řízení změny v kontextu humanizace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Strategické řízení je důležitou složkou marketingové politiky organizace poskytující sociální služby, jakož i strategické plánování, které zahrnuje formulaci poslání, stanovení cílů a rozpočet.

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2020/0883-SP/PCVP

 

Další informace:

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: připravujeme
Čas: 9:00 – 15:30

Lektor: Bc. Lenka Kohoutová

Cena:
1 700 Kč/os
1 360 Kč/os *
* příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo člen AVPO ČR

 

 

Místo konání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00  Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)

 

Obsah kurzu:

  1. Úvod kurzu – procesu řízení změny v sociálních službách
  2. Humanizace, deinstitucionalizace, identifikace procesu
  3. Strategické řízení v sociálních službách
  4. Strategické plánování v sociálních službách
  5. Ekonomické procesy v sociálních službách
  6. Efektivní vedení v sociálních službách
  7. Realizace změny a hodnocení v sociálních službách
  8. Závěr
Back To Top