skip to Main Content

Jedná se o dvoudenní kurz, který účastníky uvádí do problematiky zdravotního postižení. Absolventi si osvojí aktuální terminologii a základní dělení zdravotního postižení. Budou seznámeni s dopady zdravotního postižení nejen na osobní, ale také rodinný život. Nebude opomenut proces vyrovnávání se rodiny s náročnou situací, možné reakce a nežádoucí výchovné postoje u dítěte se zdravotním postižením. Zdravotní postižení budou rozděleny dle druhu. Teoretický výklad bude doplněn o poznatky z praxe.

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2021/0449-SP/PC/PP/VP

 

Další informace:

Časová dotace: 16 vyučovacích hodin
Termín: 2. – 3. 6. 2021
Čas: 9:00 – 15:30 (oba dny)

Lektor: Mgr. Jana Biňovcová

Cena:
3 200 Kč/os
2 560 Kč/os *
* příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo člen AVPO ČR

REGISTRACE ZDE

 

 

Místo konání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00  Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)

 

Obsah kurzu:

  1. Člověk se zdravotním postižením
  2. Dopad zdravotního postižení na život člověka
  3. Člověk s mentálním postižením
  4. Poruchy autistického spektra
  5. Člověk s tělesným postižením
  6. Člověk se smyslovým postižením
  7. Člověk s narušenou komunikační schopností
Back To Top