skip to Main Content

Jedná se o jednodenní kurz, který účastníky uvádí do problematiky mentálního postižení. Účastníci kurzu se seznámí s klasifikací mentálního postižení, aktuální terminologií a příčinami vzniku či dalšími faktory, které mohou mít vliv na vznik organického poškození mozku vedoucího k mentálnímu postižení. Bude představena charakteristika a specifika osob s mentálním postižením. Důraz bude kladen také na komunikaci s lidmi s mentálním postižením, jejími zásadami, ale i mýty, formami alternativní a augmentativní komunikace. Nebude opomenuta diskuze a sdílení poznatků.

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2021/0448-SP/PC/PP/VP

 

Další informace:

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: 21. 6. 2021
Čas: 9:00 – 15:30

Lektor: Mgr. Jana Biňovcová

Cena:
1 700 Kč/os
1 360 Kč/os *
* příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo člen AVPO ČR

REGISTRACE ZDE

 

 

Místo konání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00  Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)

 

Obsah kurzu:

  1. Problematika mentálního postižení
  2. Příčiny vzniku a faktory ovlivňující vznik mentálního postižení
  3. Charakteristika a specifika osob s mentálním postižením
  4. Komunikace s lidmi s mentálním postižením
  5. Aktivizační techniky a terapie u osob s mentálním postižením
  6. Vzdělávání a možnosti uplatněný na trhu práce osob s mentálním postižením
  7. Sociální služby pro osoby s mentálním znevýhodněním
Back To Top