skip to Main Content

Tento kurz poskytuje základní informace o tom, jak se aplikuje humanistické pojetí péče o člověka do procesu individuálního plánování. Individuální plánování zaměřené na člověka staví na vztazích pomáhajícího a uživatele služby, jež vycházejí z úcty k jednotlivci a z víry v jeho kapacitu pro růst, rozvoj a tvořivost. Program představuje základní myšlenky tohoto směru a jeho kvalitní uplatnění v praxi právě při individuálním plánování (etika, bezpodmínečné pozitivní přijetí, princip normality, právo, stavět plán na schopnostech a dovednostech klienta, spolupráce s rodinou a blízkými osobami, respekt).

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2020/0884-SP/PC

 

Další informace:

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: 10. 6. 2021
Čas: 9:00 – 15:30

Lektor: Bc. Barbora Kohoutová

Cena:
1 700 Kč/os
1 360 Kč/os *
* příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo člen AVPO ČR

REGISTRACE ZDE

 

 

Místo konání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00  Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)

 

Obsah kurzu:

  1. Představení interaktivní formou
  2. Individuální plánování v kontextu platné legislativy + představení PCA
  3. Individuální plánování – životní oblasti – teorie
  4. Individuální plánování – životní oblasti – praxe
  5. Shrnutí, odpovědi na otázky z praxe
  6. Rozloučení a závěr kurzu
Back To Top