skip to Main Content

Jednodenní kurz je zaměřen na seznámení se s konceptem Snoezelen, jako důležité a efektivní terapeutické intervence v sociálních službách.  Je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách napříč strukturou organizace. Obsahem je úvod k teoretickému východisku konceptu Snoezelen, základní vymezení teoretického rámce a zaměření na metody, způsoby a postupy intervence v multismyslové místnosti. Nedílnou součástí je i zážitková část, která je zaměřena na prožitek a konkrétní ukázky.

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2020/0886-SP/PC/PP

 

Další informace:

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: 17. 6. 2021
Čas: 9:00 – 15:30

Lektor: Mgr. Jana Biňovcová

Cena:
1 950 Kč/os
1 560 Kč/os *
* příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo člen AVPO ČR

REGISTRACE ZDE

 

 

Místo konání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00  Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)

 

Obsah kurzu:

  1. Snoezelen, úvodní seznámení s konceptem
  2. Teoretická východiska
  3. Osobnost průvodce v místnosti Snoezelen v sociálních službách
  4. Principy a cíle konceptu Snoezelen
  5. Prototypy místností, vybavení
  6. Zážitková část – ukázka zážitkové hodiny
  7. Snoezelen – jako místo důvěry a bezpečí
  8. Sebereflexe, závěr, rozloučení
Back To Top