skip to Main Content

Letní intenzivní kurz

Absolvent kvalifikačního kurzu získá odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách, dle zákona 108/ 2006 Sb. Je určen pro zaměstnance sociálních služeb či pro uchazeče o zaměstnání, a pro všechny, kteří si potřebují nebo chtějí doplnit tuto odbornou způsobilost. Kurz je v celkovém rozsahu 152 vyučovacích hodin, včetně odborné praxe. Vzdělávání je zaměřeno na získání teoretických znalostí a zároveň je kladen důraz na osvojení praktických dovedností potřebných k vykonávání prací spojených s přímou obslužnou péčí o uživatele ambulantních, pobytových a terénních služeb. Cílové kompetence absolventů kvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách představují orientaci a znalosti ze tematických okruhů dle § 37 vyhlášky 505/2006 Sb.

Velký důraz budeme klást v rámci kvalifikačního kurzu nejen na teoretické poznatky a aktuální trendy v oblasti sociálních služeb, ale i na odbornou praxi, která má nezastupitelnou roli v rámci celého kvalifikačního kurzu.

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2021/0528-PK

 

Další informace:

Časová dotace:
152 vyučovacích hodin
(z toho 48 hodin praxe)

Termín:
9. 7. 2021 – 23.7.2021 teorie
24.7. 2021 – 31.7.2021 praxe
4.8. závěrečná zkouška

Čas: 9:00 – 15:30

Tým lektorů Domova Sulická
Bc. Bára Kohoutová
Bc. et Mgr. Marcela Bokůvková
Mgr. et Mgr. Petra Konečná
Bc. Kateřina Kubíková
Mgr. Magda Slabá
Bc. et Mgr. Jana Biňovcová
Mgr. Lenka Křepelová
Mgr. Lukáš Junek
Mgr. Lucie Pokorná

Cena:
7 900 Kč/os

REGISTRACE ZDE

 

 

Místo konání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00  Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)

 

Obsah kurzu:

 1. standardy kvality sociálních služeb
 2. základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace
 3. úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
 4. základy ochrany zdraví
 5. etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 6. základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 7. sociálně právní minimum
 8. metody sociální práce
 9. základy péče o nemocné, základy hygieny
 10. aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 11. prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 12. základy výuky péče o domácnost
 13. odborná praxe
 14. krizová intervence
 15. úvod do problematiky zdravotního postižení
 16. restriktivní opatření
Back To Top