skip to Main Content

Spiritualita osob s mentálním znevýhodněním je velmi často opomíjené téma. Cílem kurzu je seznámit s tímto fenoménem, jako významným nástrojem ke zkvalitnění života osob s mentálním postižením a následně i prostředkem pro humanizace sociálních služeb. Klíčové téma je právo člověka s mentálním znevýhodněním na vlastní duchovní život a možnost zvolit si, zda a jak osobní spiritualitu realizovat a prohlubovat.

Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2020/0882-SP/PC/PP/VP

 

Další informace:

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: připravujeme
Čas: 9:00 – 15:30

Lektor: Mgr. Jana Biňovcová

Cena:
1 700 Kč/os
1 360 Kč/os *
* příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo člen AVPO ČR

 

 

Místo konání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00  Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)

 

Obsah kurzu:

  1. Spiritualita osob s mentálním znevýhodněním
  2. Právo na vlastní spiritualitu – sebereflexe
  3. Právo na vlastní spiritualitu
  4. Zdroje spirituality
  5. Klasifikace a reflexe spirituality
  6. Doprovázení umírajících osob s mentálním znevýhodněním
  7. Práce s rizikem
  8. Ukončení kurzu
Back To Top