skip to Main Content
1
1
2
3
4
5
7
6
9
1 2 3 4 5 7 6 9

Expedice Sázava 2019

Ve dnech 5.8. – 7. 8.2019 jsme se vypravili na rekreační pobyt na řece Sázavě s celkovou délkou vodní trasy 12 km. Této prázdninové akce se účastnilo celkem sedm uživatelů, kteří po celou dobu měli k dispozici osobní asistenci v podobě sedmi zaměstnanců, kteří pomáhali se zajištěním bezpečnosti a naplněním všech potřeb uživatelů.            

Cesta začala na Hlavním nádraží, odkud jsme vyráželi v pondělí ráno v 8:05 směr Čerčany, kde jsme přestoupili na osobní vlak do Kácova. Po příjezdu do Kácova jsme si v pivovarské restauraci Šalanda dali oběd, převzali lodě od pracovníka firmy Samba a vyrazili po proudu směr tábor YMCA. Po cestě jsme se stavili v kiosku u Čerta, kde jsme se osvěžili domácí limonádou. Poté jsme dorazili do již zmíněného kempu YMCA (tábor Jana Masaryka), kde jsme se ubytovali v chatkách Tereza. Další den jsme po snídani došli na dříví a připravili oheň a pruty na večerní opékání buřtů a po obědě jsme vyrazili vlakem na výlet do Sázavy. Po návratu z výletu jsme si dali lehčí večeři a posléze se přesunuli k táboráku. Všichni jsme si opekli buřty, někteří i chleba, a po příjemně stráveném večeru jsme se odebrali ke spánku. Poslední den ráno jsme na lodích hned po snídani vyrazili na cestu do Českého Šternberka, kam jsme dopluli okolo dvanácté hodiny. Poté jsme vrátili lodě, převlékli se, najedli se a po obědě vyrazili vlakem zpět do Prahy.

 

Back To Top