skip to Main Content
Domov Sulická vyhlašuje 1. ročník umělecké soutěže pro lidi s MP z Prahy aneb KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM

Domov Sulická vyhlašuje 1. ročník umělecké soutěže pro lidi s MP z Prahy aneb KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM

Vážení kolegové, milí výtvarníci,

lidé s mentálním postižením dokáží vytvořit skvělé věci. V Domově Sulická máme spoustu nádherných obrazů, které vytvořili naši klienti. Stejně šikovní jsou jistě i Vaši klienti, žáci a studenti – pojďme dát o jejich umění vědět!

U příležitosti zahájení prodejní výstavy obrazů našich klientů, které se uskutečnilo 30. července v SALLA TERRENA na Kampě, vyhlašujeme 1. ročník výtvarné soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM, jejímž cílem je veřejně prezentovat a ocenit nejlepší díla lidí s mentálním postižením.

Výtvarná technika je libovolná, každý umělec může přihlásit více děl a soutěžit se bude ve dvou kategoriích: do 15ti a nad 15 let. Odborná porota vybere v každé kategorii 3 výherce a také veřejnost ocení nejpůsobivější díla v obou kategoriích.  Výherci budou slavnostně vyhlášeni a oceněni 30. září a následně budou všechna přihlášená díla vystavena od 30.9. do 29.10. 2021 v budově úřadu městské části Praha 2 na nám.

Soutěž se uskuteční pod záštitou JUDr. Jiřího Pospíšila, předsedy správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových – Musea Kampa a za podpory městské části Praha 2. Partnerem soutěže je nadace Konto Bariéry, ceny pro vítězné autory věnuje TZMO Czech Republic s.r.o. a SENI.

Pravidla soutěže:

POŘADATEL: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
TÉMA: Co mám rád/ co mám ráda
FORMÁT: plošné práce – minimální formát A3, maximálně však 60 x 80 cm, všechny práce musí být zarámovány nebo na plátně na dřevěném rámu
VÝTVARNÁ TECHNIKA: (grafika, malba – libovolné)

Podmínky účasti (celé znění najdete na www.domov-sulicka.cz)

  • Výstavy se mohou zúčastnit všichni lidé s mentálním postižením z Prahy, díla budou zařazena do 2 kategorií: do 15ti let a nad 15 let.
  • Jeden autor může poslat i více prací.
  • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
  • Všechna přihlášená díla budou zaslána organizátorovi zarámována nebo na plátně na dřevěném rámu.
  • Účastí v soutěži souhlasí soutěžící či jeho opatrovník s podmínkami soutěže, se zveřejněním svého díla a s uvedením jména (jména, příjmení a věku) a s pořízením audio/video záznamu (vyhlášení výsledků, předávání cen).
  • K obrazu přiložte krátký příběh o umělci a obrazu (maximálně 300 znaků nebo 5 – 10 vět).
  • Všechna díla musí být označena jménem a věkem autora a spojením na kontaktní osobu.
  • Svá díla prosím doručujte na adresu Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 1597/48, Praha 4, 142 00) poštou nebo osobně, k rukám: Dity Štěpánové nebo Gabriely Žežulkové.
  • Účast v soutěži je bez registrace, účastníci si hradí náklady na dopravu děl na adresu pořadatele soutěže.
  • Pořadatel nenese zodpovědnost za zničení nebo ztrátu přihlášených prací v průběhu soutěže.

Označení výtvarných prací

Každé přihlášené a zaslané dílo musí být na zadní straně označeno čitelně těmito údaji:
Jméno a příjmení, věk autora, název díla, název a adresa školy či subjektu, který práce posílá.
Krátký text o autorovi a obrazu můžete přiložit buď k obrazu nebo zaslat s přihláškou.

Uveďte prosím také jméno a emailové spojení kontaktní osobu, která s námi bude na projektu
spolupracovat.

Harmonogram soutěže:
30. 7. 2021 – Vyhlášení 1. ročníku umělecké soutěže
20. 9. 2021 – Konec příjmu děl (uzávěrka)
21. 9.  – 24. 9. 2021 – Hodnocení všech zaslaných děl odbornou porotou
21. 9. – 24. 9. 2021 – Hlasování veřejnosti
do 28.9.2021 budeme informovat vítěze (e-mailem)
30. 9. 2021 – Vernisáž k výstavě a slavnostní vyhlášení výherců u příležitosti zahájení výstavy – budova Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru, předání cen úspěšným autorům
30. 9. – 29. 10. 2021 – Výstava všech přihlášených děl v budově ÚMČ Praha 2, nám. Míru (celá budova je bezbariérová)
Po skončení výstavy budeme přihlášená díla zasílat autorům zpět.

Ke stažení:

1.ročník umělecké soutěže pro lidi s MP v Praze aneb KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM

Přihláška do umělecké soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM  (vyplnitelné pdf)

Pravidla a podmínky soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM

TZ_1.ročník umělecké soutěže pro lidi s mentálním postižením KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM (Word)

logo soutěže

 

Kontakt:

Dita Štěpánová, tel.: 773 001 396, e-mail: stepanova@domov-sulicka.cz, www.domov-sulicka.cz

 

Back To Top