skip to Main Content

V našem Domově pracujeme s konceptem Snoezelenu –  multismyslová místnost, která slouží nejen k relaxaci našich uživatelů, ale jako místo vzdělávání a další pedagogické podpory.

Principem je každému uživateli vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční.

Kontakt

Mgr. Jana Biňovcová

Mgr. Jana Biňovcová

Odborný garant Snoezelenu
Back To Top