skip to Main Content

Pracovní uplatnění – podpora v zaměstnávání

Cílem podpory v zaměstnávání je získat a udržet si pracovní místo na chráněném nebo otevřeném trhu práce, které odpovídá individuálním schopnostem a možnostem uživatele, za rovných podmínek. Snažíme se zvýšit míru soběstačnosti uživatelů a pomoci jim co možná nejplnohodnotněji se zapojit do života „běžné společnosti“, získat nové pracovní dovednosti, navázat vztahy pracovní i přátelské, získat pocit důležitosti, sebejistoty a zodpovědnosti.

V rámci hledání zaměstnání a přípravy na něj spolupracujeme s organizacemi FOSA o.p.s., Agentura pro PZ Rytmus, Asistence o.p.s., Etincelle, o.s. apod.

Podpora v zaměstnávání uživatelů v letech 2014 – 2021

Forma pracovního uplatnění 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021**
Běžný trh práce, chráněné dílny 7 9 15 17 17 20 17 18
Práce v provozu Domova – prádelna, údržba, pomoc v domácnosti 4 6 5 7 6 8 6 5
Příprava na zaměstnání (tréninkové kavárny, organizace FOSA, Rytmus, spolupráce s koordinátorem zaměstnávání aj.) 4 3 3 3 4 5 5 8
Počet klientů zapojených do aktivit v oblasti práce celkem 15 18 23 27 27 33 28 31


* 25. 8. – 31. 12. 2014
** 1.1. – 30. 6. 2021

Velkým úspěchem a radostí pro nás byla nominace uživatele služby pana Jana Slobodníka zaměstnancem roku 2017.

Jan Slobodník pracoval v roce 2017 jako pomocný barman v Duhové kavárně ČEZ, aktuálně ho můžete potkat na stejné pozici v bistru Mezi řádky na FF UK na náměstí Jana Palacha.

Jan Slobodník
Back To Top