skip to Main Content
Vyhlašujeme 3. ročník umělecké soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM

Vyhlašujeme 3. ročník umělecké soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM

Vážení kolegové, milí výtvarníci,

již potřetí organizujeme výtvarnou soutěž pro lidi s mentálním postižením.

Svá díla mohou zasílat autoři z celé republiky!

https://www.instagram.com/kazdymuzebytumelcem/

Cíl soutěže zůstává stejný – přiblížení umění lidí s mentálním postižením širší veřejnosti a motivovat umělce k tomu, že jejich tvorba má smysl a dojde ocenění. A protože je o obrazy zájem, uspořádali jsme loni poprvé charitativní online aukci, jejíž výsledek nás mile překvapil!

 

Charitativní aukce – autoři obrazů mohou svá díla nabídnout k prodeji a celý výtěžek půjde na podporu daného autora.

Do charitativní aukce se loni přihlásilo přes 80 obrazů, z nichž byla polovina prodána za celkovou a celá částka, za kterou se obraz prodal, šla na podporu autora prodaného obrazu.

 

Zájem o soutěž nás těší, loni nám dorazily obrazy téměř z každého kraje, věříme, že i letos bude účast hojná.

 

Všechny přihlášené obrazy budou vystavené opět v Museu Kampa na Praze 1 – v sále Konírna. Vstup na výstavu bude zdarma a je bezbariérový. Přijďte se podívat, jak se díla vašich klientů vyjímají v prostorách tohoto krásného muzea!

Výstava proběhne od 16. 9. do 1. 10. 2023

Ohlédnutí za loňským druhým ročníkem najdete
http://domov-sulicka.cz/rubrika/kazdy-muze-byt-umelcem/.

 

 

Výtvarná technika je libovolná, každý umělec může přihlásit maximálně 2 svá díla a soutěžit se bude v těchto kategoriích: do 30 let, nad 30 let a letos přidáváme novou kategorii kolektiv. Odborná porota vybere v každé kategorii 3 výherce a také veřejnost ocení nejpůsobivější díla v obou kategoriích.

 

Téma letošního ročníku je: MŮJ SVĚT

(což může být příroda, oblíbené místo, oblíbená činnost, ale i oblíbený člověk)

 

 

Pravidla soutěže:

POŘADATEL: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
FORMÁT: plošné práce – minimální formát A3, maximálně však 60 x 80 cm, všechny práce musí být zarámovány nebo na plátně na dřevěném rámu
VÝTVARNÁ TECHNIKA: (grafika, malba – libovolné)

 

Harmonogram soutěže:

 • 20. 6. 2023 uzávěrka přihlášek do soutěže
 • 30. 6. 2023 uzávěrka příjmu přihlášených obrazů do soutěže
 • Do 11. 9. 2023 vybere odborná porota a vyhlásíme vítězné autory
 • 16. 9. – 1. 10. 2023 proběhne výstava všech přihlášených děl v prostorách Konírny – Musea Kampa, Praha 1
 • 2. 10. 2023 v 18.00 hod. se uskuteční online charitativní aukce obrazů na aukčním portále Livebid.cz

Podmínky účasti – celé znění najdete zde  

 

Výstavy se mohou zúčastnit všichni lidé s mentálním postižením z celé České republiky, díla budou zařazena do 3 kategorií: do 30 let, nad 30 let a kolektiv.

 • Jeden autor může poslat maximálně dva obrazy.
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Všechna přihlášená díla budou zaslána organizátorovi zarámována nebo na plátně na dřevěném rámu.
 • Účastí v soutěži souhlasí soutěžící či jeho opatrovník s podmínkami soutěže, se zveřejněním svého díla a s uvedením jména (jména, příjmení a věku) a s pořízením audio/video záznamu (vyhlášení výsledků, předávání cen).
 • K obrazu přiložte krátký příběh o umělci a obrazu (maximálně 300 znaků nebo 5 – 10 vět).
 • Všechna díla musí být označena jménem a věkem autora a spojením na kontaktní osobu.
 • Svá díla prosím doručujte na adresu Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 1597/48, Praha 4, 142 00) poštou nebo osobně, k rukám: Dity Štěpánové.
 • Účast v soutěži je bez registrace, účastníci si hradí náklady na dopravu děl na adresu pořadatele soutěže.
 • Pořadatel nenese zodpovědnost za zničení nebo ztrátu přihlášených prací v průběhu soutěže.
 • Autor nebo jeho zákonný zástupce může nabídnout obraz k prodeji v charitativní online aukci. Za tím účelem vyznačí na přihlášce svůj souhlas a minimální hodnotu obrazu. Online aukce obrazů 2. 10. 2023 proběhne prostřednictvím portálu www.livebid.cz a celý výtěžek půjde na podporu autora obrazu. Více k podmínkám prodeje obrazu v charitativní aukci najdete v podmínkách soutěže a v aukční řádu.
 • Označení výtvarných prací:Každé přihlášené a zaslané dílo musí být na zadní straně označeno čitelně těmito údaji:
  Jméno a příjmení, věk autora, název díla, název a adresa školy či subjektu, který práce posílá.
  Krátký text o autorovi a obrazu můžete přiložit buď k obrazu nebo zaslat s přihláškou.Uveďte prosím také jméno a emailové spojení kontaktní osobu, která s námi bude na projektu
  spolupracovat.
  Doufáme, že Vás soutěž zaujme a budeme se těšit na obrazy.V případě dalšího upřesnění se prosím ozvěte.Kontakt: Dita Štěpánová, tel.: 773 001 396, e-mail: stepanova@domov-sulicka.cz, www.domov-sulicka.cz

 

Soutěž se uskuteční pod záštitou Ministerstva kultury ČR , starostky MČ PRAHA 1starosty MČ PRAHA 4, dále za podpory Nadace Jana a Medy Mládkových – Musea Kampa. Partneři soutěže jsou nadace Konto Bariéry, aukční portál Livebid.cz, ceny pro vítězné autory věnuje TZMO Czech Republic s.r.o. a SENI. Za grafické zpracování všech materiálů k soutěži děkujeme kreativnímu ateliéru Frank, právní služby poskytla společnost ARROWS. Všem partnerům velmi děkujeme za podporu, bez níž by se soutěž konat nemohla!

 

 

 

Back To Top