skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od tří let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Oznámení o zrušení zadávacího řízení – „Pořízení automobilu II“

Oznámení o zrušení zadávacího řízení – „Pořízení automobilu II“

Zadavatel tímto oznamuje, že zrušil zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu a to…

Chci se líbit!

Chci se líbit!

Již tradičně jsme pro naše uživatelky otevřeli improvizovaný kosmetický salon. Mnoho dam přišlo využít služeb…

Hledáme pracovníka na pozici: vedoucí přímé obslužné péče

Hledáme pracovníka na pozici: vedoucí přímé obslužné péče

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, poskytovatel celoroční pobytové služby pro osoby s mentálním…

Výzva k podání nabídky – recepční služby

Výzva k podání nabídky – recepční služby

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 ve…

Přehled akcí a aktivit – srpen 2018

Přehled akcí a aktivit – srpen 2018

Nabízíme Vám pravidelný měsíční přehled plánovaných akcí a aktivit.

Oznámení o výběru dodavatele – „Rekonstrukce a oprava teras a zábradlí II“

Oznámení o výběru dodavatele – „Rekonstrukce a oprava teras a zábradlí II“

Zadavatel tímto oznamuje všem účastníkům této označené veřejné zakázky, že zadavatel dne 23. 7. 2018 rozhodl…

Back To Top