skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od tří let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Olympiáda na „Murgašce“

Olympiáda na „Murgašce“

Mistrovství světa ve fotbale je za námi a i na naší tradiční olympiádě na "Murgašce"…

Výzva k podání nabídky – pořízení automobilu II

Výzva k podání nabídky – pořízení automobilu II

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou dle Metodického pokynu ředitele Odboru zdravotnictví,…

Ohlédnutí za festivalem Vítání léta 23.6.2018

Ohlédnutí za festivalem Vítání léta 23.6.2018

Děkujeme, že jste si s námi užili festival Vítání léta i letos za horšího počasí a…

Výzva k podání nabídky – rekonstrukce a oprava teras a zábradlí II

Výzva k podání nabídky – rekonstrukce a oprava teras a zábradlí II

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou dle Metodického pokynu ředitele Odboru…

Přehled akcí a aktivit – červenec 2018

Přehled akcí a aktivit – červenec 2018

Nabízíme Vám pravidelný měsíční přehled plánovaných akcí a aktivit.

Pozvánka na festival Vítání léta 23.6.2018

Pozvánka na festival Vítání léta 23.6.2018

Pojďte s námi opět přivítat léto hudbou a tancem. Můžete vzít celou rodinu a přátele,…

Back To Top