skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od tří let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Přehled akcí a aktivit – červenec 2018

Přehled akcí a aktivit – červenec 2018

Nabízíme Vám pravidelný měsíční přehled plánovaných akcí a aktivit.

Pozvánka na festival Vítání léta 23.6.2018

Pozvánka na festival Vítání léta 23.6.2018

Pojďte s námi opět přivítat léto hudbou a tancem. Můžete vzít celou rodinu a přátele,…

Výzva k podání nabídky – rekonstrukce a oprava teras a zábradlí

Výzva k podání nabídky – rekonstrukce a oprava teras a zábradlí

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou dle Metodického pokynu ředitele Odboru…

Výzva k podání nabídky – pořízení automobilu

Výzva k podání nabídky – pořízení automobilu

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou dle Metodického pokynu ředitele Odboru zdravotnictví,…

Hledáme pracovníka na pozici: vedoucí chráněného bydlení

Hledáme pracovníka na pozici: vedoucí chráněného bydlení

Naše vize spočívá v individuálně pojaté službě založené na přístupu, který je zaměřen na člověka. Naším…

Hledáme pracovníka na pozici: asistent chráněného bydlení

Hledáme pracovníka na pozici: asistent chráněného bydlení

Naše vize spočívá v individuálně pojaté službě založené na přístupu, který je zaměřen na člověka. Naším…

Back To Top