skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od tří let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Přehled akcí a aktivit – červen 2018

Přehled akcí a aktivit – červen 2018

Nabízíme Vám pravidelný měsíční přehled plánovaných akcí a aktivit.

Domov Sulická v deníku Blesk

Domov Sulická v deníku Blesk

Projekt deníku Blesk "Srdce pro vás" představuje také náš Domov Sulická.

Přehled akcí a aktivit – květen 2018

Přehled akcí a aktivit – květen 2018

Nabízíme Vám pravidelný měsíční přehled plánovaných akcí a aktivit.

Přehled akcí a aktivit – duben 2018

Přehled akcí a aktivit – duben 2018

Nabízíme Vám pravidelný měsíční přehled plánovaných akcí a aktivit.

Křest knihy Rovný s rovným

Křest knihy Rovný s rovným

Slavnostně jsme pokřtili knížku Rovný s rovným s příběhy našich uživatelů s kmotry Karlem Voříškem a…

Přehled akcí a aktivit – březen 2018

Přehled akcí a aktivit – březen 2018

Nabízíme Vám pravidelný měsíční přehled plánovaných akcí a aktivit.

Back To Top