skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od tří let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Přehled akcí a aktivit – říjen 2018

Přehled akcí a aktivit – říjen 2018

Nabízíme Vám pravidelný měsíční přehled plánovaných akcí a aktivit.

Dovolená v Chorvatsku

Dovolená v Chorvatsku

První zářiový týden jsme s uživateli domácnosti D trávili na rekreačním pobytu u moře v Chorvatsku na ostrově…

Hledáme pracovníka na pozici: vedoucí přímé obslužné péče

Hledáme pracovníka na pozici: vedoucí přímé obslužné péče

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, poskytovatel celoroční pobytové služby pro osoby s mentálním…

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek – IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb II

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek – IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb II

Zadavatel tímto oznamuje, že u shora označené veřejné zakázky malého rozsahu prodlužuje lhůtu pro podání…

Začali jsme vydávat časopis Domova Sulická

Začali jsme vydávat časopis Domova Sulická

Účelem nového měsíčníku je poskytovat vám komplexní pravidelné informace ohledně naší činnosti. Jednotlivé rubriky informují o…

Výzva k podání nabídky – IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb II

Výzva k podání nabídky – IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb II

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou dle Metodického pokynu ředitele Odboru zdravotnictví, sociální…

Back To Top