skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od čtrnácti let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Pravidla pro účast na VÍTÁNÍ LÉTA 2021

Pravidla pro účast na VÍTÁNÍ LÉTA 2021

VÍTÁNÍ LÉTA 2021 Oslavte s námi návrat k běžnému životu! Sobota 26. 6. od 13.00 – 18.00…

Vítání léta 2021

Vítání léta 2021

V Domově Sulická se již tradičně v létě pořádá festival Vítání léta, na kterém vystupují…

Vzdělávejte se s námi – nabízíme akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávejte se s námi – nabízíme akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytujeme celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně…

Back To Top