skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od sedmnácti let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Hledáme pracovníka v přímé péči

Hledáme pracovníka v přímé péči

Poskytujeme celoroční pobytovou službu pro osoby se zdravotním postižením. Naším posláním je poskytovat profesionální sociální…

Nabídka vzdělávacích kurzů 2023 pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích kurzů 2023 pro veřejnost

Pro letošní rok už máme vypsané termíny vzdělávacích kurzů, všechny kurzy jsou akreditované a vhodné…

Tradiční zabijačka na Sulické

Tradiční zabijačka na Sulické

Začátek roku je u nás tradičně ve znamení zabijačky. Ve čtvrtek 2. února nám páni…

Back To Top