skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od tří let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Oznámení o zrušení veřejné zakázky na „Zajištění právních služeb“

Oznámení o zrušení veřejné zakázky na „Zajištění právních služeb“

Zadavatel rozhodl ve smyslu § 127 odst. (2) písm. d) Zákona číslo 134/2016 Sb., o…

Přehled akcí a aktivit – Červen 2020

Přehled akcí a aktivit – Červen 2020

Nabízíme Vám pravidelný měsíční přehled plánovaných akcí a aktivit.

Výzva k podání nabídky na „Zajištění právních služeb“

Výzva k podání nabídky na „Zajištění právních služeb“

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Zakázka je zadávaná podle ustanovení § 6,…

Back To Top