skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od čtrnácti let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Vzdělávejte se s námi – nabízíme akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávejte se s námi – nabízíme akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytujeme celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně…

Hezké Velikonoce přeje Domov Sulická

Hezké Velikonoce přeje Domov Sulická

Bohužel stále trvá nouzový stav a už podruhé nebude možné prožít Velikonoce tak, jak jsme…

Připojili jsme se k Ponožkové výzvě

Připojili jsme se k Ponožkové výzvě

Světový den Downova syndromu si ve dnech 19. - 21. 3. 2021 připomněli a do…

Back To Top