skip to Main Content

Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Nabízíme dva druhy sociálních služeb a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od tří let věku, horní věková hranice není stanovena.

Naše poslání

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.

Exkurze učitelů zdravotní školy v tureckém Safranbolu

Exkurze učitelů zdravotní školy v tureckém Safranbolu

Ve spolupráci se střední zdravotní školou Ruská jsme připravili exkurzi učitelů zdravotní školy z tureckého města…

Sulická na triku

Sulická na triku

Náš Domov odstartoval letní kampaň „Sulická na triku“. Touto kampaní a prodejem originálních triček chceme…

Hledáme pracovníka v přímé péči ve zcela unikátně pojaté službě

Hledáme pracovníka v přímé péči ve zcela unikátně pojaté službě

Budujeme v ČR v rámci sociální služby novou a zcela jedinečnou domácnost, která je určena pro lidi…

Vítání léta 2019

Vítání léta 2019

Po velkých přípravách a velkém těšení proběhl v sobotu 15. 6. 2019 v areálu Domova Sulická…

Oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu na pořízení „Pořízení lůžek a stolků“

Oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu na pořízení „Pořízení lůžek a stolků“

Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ vybrána,…

Přehled akcí a aktivit – červenec 2019

Přehled akcí a aktivit – červenec 2019

Nabízíme Vám pravidelný měsíční přehled plánovaných akcí a aktivit.

Back To Top